Świadoma zgoda na udział w badaniach klinicznych

Na każdym etapie badania klinicznego Pacjent ma prawo do wycofania się bez ponoszenia konsekwencji lub kar pieniężnych. Często, jako osoby bez wykształcenia medycznego czy prawniczego zagadnienia tego, do czego się zobowiązujemy biorąc udział w badaniu klinicznym są...